Contributie

Overzicht van de geldende contributies per 1 januari 2020.

Het contributiebedrag wordt per juni en december via automatische incasso afgeschreven. Let op: Peildatum leeftijd is 1 januari

  • Leiders/commissieleden worden door Braakhuizen aangemeld als lid van de KNVB, waardoor zij o.a. automatisch verzekerd zijn.


Ereleden
Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.  

Rustende leden Rustende leden zijn leden die binnen Braakhuizen niet actief de voetbalsport beoefenen. Rustende leden kunnen kiezen of zij lid willen blijven van de KNVB. Wordt gekozen voor een lidmaatschap van de KNVB dan draagt Braakhuizen ook voor dit rustend lid administratiekosten af. Indien men geen lid van de KNVB wenst te blijven, wordt men aangemerkt als begunstiger.

Begunstigers Begunstigers zijn geen lid van de KNVB en hebben geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering. Braakhuizen draagt derhalve voor hen geen administratiekosten af. Een begunsti­ger betaalt jaarlijks minimaal dezelfde bijdrage als een rustend lid.

Betaling contributie Het is uitsluitend mogelijk de contributie te betalen via het afgeven van een machtiging. Met een machtiging wordt Braakhuizen gemachtigd om de contributie op 1 juli en 1 januari van elk jaar te incasseren. De machtiging is deel van het inschrijfformulier. Het rekening nummer is NL50RABO0115924922 t.n.v. RKSV Braakhuizen.

Beëindiging lidmaatschap Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd door het schrijven van een brief of een mutatieformulier in te vullen en in te leveren bij de ledenadministratie of het wedstrijdsecretariaat. Afzeggingen dienen vóór 15 juni van elk jaar in het bezit te zijn van de ledenadministra­tie. Indien een opzegging geschiedt na 1 augustus dan is het opzeggende lid minimaal de helft van de contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. Geschiedt de opzegging na 1 september dan is het opzeggende lid de volledige contributie over het lopende seizoen verschuldigd.

Hardheidsclausule In uitzonderlijke gevallen heeft het bestuur de bevoegdheid afwijkend te beslissen.

 

Bestuur RKSV Braakhuizen

mini's

€ 25,00 (halfjaar)

JO8 / JO9 / JO10 / JO11 / JO12 / JO13 (6-11 jaar)

€ 51,00 (halfjaar)

JO15 / JO17 / JO19 (12-17 jaar)

€ 57,00 (halfjaar)

18+ (sen/vet)
50+

€ 80,00 (halfjaar)
€ 42,50 (halfjaar)

G-afdeling 18 jaar en ouder

€ 75,00 (halfjaar)

Voor de contributie van G voetbal en meisjes geldt de bovengenoemde leeftijd.

Walking Football

 € 25,00 (halfjaar)

Begeleiders en functionarissen

VRIJSTELLING

Rustende leden

€ 35,00 (jaar)

Zaalvoetballende leden (exclusief wedstrijdkosten)

€ 80,00 (jaarlijks)

Donateurs

€ 28,00 (jaarlijks)

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!