Aanmeldformulier

Aanmeldformulier

Kies bestandWijzigVerwijder

Ben u de afgelopen 3 jaar reeds lid geweest van een andere voetbalvereniging

SV Braakhuizen kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. Wij verwachten dat de ouder daarin een bijdrage levert. Wij hebben verschillende vrijwilligersfuncties. Aan de hand van de aangegeven voorkeur(en) zullen wij u benaderen om af te stemmen wat uw inzet voor de vereniging kan zijn.

 


Middels invulling en ondertekening van onderstaande machtiging, machtigt ondergetekende SV Braakhuizen tot half-jaarlijkse afschrijving van de vastgestelde contributie en eventueel opgelegde boetes ten gunste van rekening NL50RABO0115924922. (Incassant ID: NL95ZZZ402366180000, let op; dit is geen rekeningnummer). Diegene die geen machtiging hebben afgegeven wordt € 3 aan administratiekosten in rekening gebracht. Tevens verklaart ondergetekende dat deze incassomachtiging van kracht blijft tot schriftelijke wederopzegging bij de ledenadministratie van SV Braakhuizen. Bij beëindiging van het lidmaatschap zal door SV Braakhuizen de automatische incasso uiteraard gestopt worden.* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!